ANBI

Stichting Voedselbank Jediah, Keteldiep 33, 8223 DJ Lelystad. RSIN 855675755.

De stichting heeft als doel: het (doen) bieden van hulp en goederen aan de minderbedeelden in de samenleving op basis van het Evangelie van Jezus Christus, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Stichting Voedselbank Jediah tracht haar doel te bereiken door onder meer wekelijks aan ruim 55 minderbedeelden gezinnen voedselpakketten te verstrekken in Lelystad. Tevens wordt in 2017 maandelijks een “Budgetfree” restaurant georganiseerd waar minderbedeelden, ongedocumenteerden, thuis- en daklozen een gratis driegangen menu krijgen aangeboden. Daarnaast is de stichting betrokken bij het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

Beleid op hoofdlijnen:

Om de allerarmsten te helpen heeft het werven van voedsel en sponsoren voor de stichting een hoge prioriteit. De strategie is erop gericht om meer bedrijven te vinden die structureel levensmiddelen willen doneren. Tevens is het van belang dat we meer bedrijven/organisaties werven die giften willen geven of gratis diensten of materialen ter beschikking stellen. Daarnaast zoeken we particulieren die de activiteiten van de voedselbank een warm hart toedragen en ons financieel willen ondersteunen of meehelpen. Vrijwilligers staan bijvoorbeeld bij supermarkten om producten die door mensen worden gedoneerd in te zamelen voor de voedselbank.

Samenwerking:

Voedselbank Jediah werkt samen met de Voedselbank “Stichting Hoop voor Morgen” te Amsterdam die al ruim 20 jaar voedselpakketten verstrekt in Amsterdam. Daarnaast werken wij samen met o.a. Het Leger des Heils, IrisZorg Lelystad, Stichting ”Met Inzet Lukt Alles”, Welzijn van de Gemeente Lelystad, Evangelische Kerk de Pijler, Reach out Ministery Almere en andere organisaties/instellingen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden: Etiënne Elmzoon (voorzitter), Rita Elmzoon (vice voorzitter), Sylvia Groeneveld (penningmeester), Frits Lentink (secretaris) en Charissa Kok ( bestuurslid).

Beloningsbeleid:

Al het werk bij de voedselbank, dus ook bestuurlijke taken, wordt gedaan door vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Zij kunnen eventueel wel een onkostenvergoeding krijgen.

Jaarverslagen:


Exploitatiebegroting 2017: klik hier


Jaarverslag 2015/2016: klik hier

Financiële verantwoording 2015/2016: klik hier